ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
PALLET SOLUTION KFT.

Az adatkezelő megnevezése:

Pallet Solution Kft. (1165 Budapest, Koronafürt utca 22, adószám: 12698321-2-42)

Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, telefonon a +36 1 999 6762 számon, vagy e-mailben a info@palletsolution.hu e-mail címen vegye fel velünk a kapcsolatot.

Miért és meddig van szükségünk az adataira?

A marketing jellegű tevékenységeknél (tehát oldallátogatások, ajánlatkérés esetén) szükségünk lehet nevére, e-mail címére, telefonszámára, hogy kapcsolatba tudjuk lépni Önnel, így ezeket az adatokat addig tároljuk, ameddig Ön azt nem kéri, hogy ezen adatokat töröljük.

Természetesen az ilyen célra megadott adatokat csak erre használjuk.

A szerződés teljesítéséhez szintén szükség van az Ön teljes nevére, telefonszámára, e-mail címére, de ezen felül más személyes adatokat is tárolnunk kell ahhoz, hogy a köztünk megkötött szerződést teljesíteni. a céges adatok mellett, amelyek nyilvánosak. Ha ezeket az adatokat nem kapjuk meg Öntől, akkor nem tudjuk teljesíteni a szerződést. Ezeket az adatokat addig tároljuk, ameddig a szerződés teljesítése meg nem történik, vagy ameddig bármelyik fél érdekérvényesítéséhez való törekvés, vagy jogi kötelezettség teszi szükségessé.

A honlapunk használatának elemzése és ezáltal szolgáltatásainak javítása érdekében a számítógépén kis adatcsomagokat, ún. sütiket (cookie) helyezünk el. A sütik célja általában, hogy információt gyűjtsenek, megjegyezzék a látogatók egyéni beállításait, megkönnyítsék a weboldalak használatát a felhasználók számára. A Honlap ún. munkamenet (session) sütiket alkalmaz, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék a honlapot, használják annak funkciót, pl. többek között a felhasználó által végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a felhasználó számítógépéről.

Mi az adatkezelés jogos alapja?

Az adatait két okból van jogunk kezelni: vagy azért, mert Ön ehhez hozzájárulását adta (akár a honlapon, akár telefonon vagy személyesen), vagy azért, mert ez szükséges a szerződéses kötelezettség teljesítéséhez (tehát szerződés áll fenn Ön, Az Ön céges és a mi vállalatunk között).

Ha érdeklik a törvényi hivatkozások ebben a témakörben, akkor az alábbiakat ajánljuk figyelmébe:

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV
  • az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete, vagyis a “General Data Protection Regulation” (vagyis a GDRP): https://naih.hu/files/GDPR_TXT_HU.pdf
  • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénylapja https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100108.tv
  • A sütik kezelésének jogalapja az Ekertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés, illetőleg a Felhasználó hozzájárulása, amelyet az internetes böngésző megfelelő beállításaival ad meg vagy von vissza. Amennyiben a süti elhelyezéséhez a Felhasználó nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak.

Kik férnek hozzá, és ki milyen adatokat használ?

Az adatokhoz a már korábban megnevezett adatkezelők alkalmazottai férnek hozzá, de csak olyan személyek, akiknek szüksége van az adatokhoz való hozzáféréshez azért, hogy kapcsolatot tudjunk tartani, illetve szerződést tudjunk teljesíteni.

Ezen felül mi a belső munkafolyamatainkhoz használunk olyan online platformokat, amik segítik az adatok rögzítését, rendszerezését. Ezen cégeken (adatkezelőkön) kívül másnak nem adjuk ki adatait.

A fent említett cégek elérhetőségei:

Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043)

Személyes adataihoz milyen jogai vannak?

A személyes adatokhoz, amelyet Önről tárolunk az alábbi jogok illetik meg: kérelmezheti tőlünk az adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Hol tehet panaszt?

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. (1959. évi IV. törvény) tartalmazza, ennek keretében a felhasználó a törvényben foglalt jogainak sérelme esetén bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnökéhez fordulhat.

  • Fővárosi Bíróság, 1055 Budapest, Markó u. 27., vagy a felhasználó választása szerint a felhasználó lakóhelye/székhelye szerinti megyei bíróság előtt is indítható peres eljárás) (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § (1) bekezdés)
  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke: Dr. Péterfalvi Attila (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) (jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdés)